Ce va ofera Comenius?

Comenius va acorda finantare pentru a realiza urmatoarele tipuri de actiuni:

 • Parteneriate scolare

In noul Program de invatare pe tot parcursul vietiii, Parteneriatele scolare sunt continuatoarele Parteneriatelor scolare Comenius 1 din Programul Socrates II. Aceste parteneriate au ca scop consolidarea dimensiunii europene in educatie prin promovarea activitatilor de cooperare intre scoli.

Parteneriatele scolare se impart in doua categorii:

Proiectele multilaterale sunt proiecte de parteneriat in care se pot implica cel putin trei institutii din trei tari diferite. Una din institutiile implicate in parteneriat isi va asuma rolul de coordonator de proiect. Proiectele vor avea de acum inainte o durata de 2 ani. Din punctul de vedere al continutului, proiectele multilaterale pot fi axate pe:
 • Elevi si implicarea activa a acestora in activitati specifice unei tematici comune la nivel de parteneriat. Este important ca aceasta tematica sa fie una motivanta pentru elevi si relevanta pentru toate institutiile implicate in proiect. Activitatile proiectului vor fi integrate in curriculum si vor fi interdisciplinare. Pentru ca sunt proiecte centrate pe elevi, este important ca acestia sa fie implicati in toate etapele de realizare a proiectului, de la planificarea acestuia, pana la evaluare si diseminarea rezultatelor.
 • Institutie si imbunatatirea managementului scolar si a metodelor pedagogice. Aceste proiecte vor permite echipelor de profesori si directori de scoli din tarile partenere sa impartaseasca experiente si informatii, sa testeze si sa puna in practica noi abordari pedagogice si manageriale.

Pentru informatii suplimentare despre Parteneriatele scolare multilaterale, va rugam sa consultati Ghidul candidatului.

Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura, criteriile de eligibilitate, selectie, excludere si criteriile de acordare a finantarii, va rugam sa consultati:

Apelul European General pentru Propuneri de Proiecte 2009 si Apelul National pentru Propuneri de proiecte 2010

Proiecte bilaterale sunt proiecte in care se vor implica maximum doua institutii din doua tari diferite. Aceste proiecte sunt continuatoarele Proiectelor lingvistice din Programul Socrates II.

In noul Program de Invatare pe Tot Parcursul Vietii, proiectele bilaterale au ca scop promovarea diversitatii lingvistice in Europa si incurajarea folosirii tuturor limbilor oficiale ale Uniunii. Asadar, aceste in astfel de proiecte se vor aborda strict tematici referitoare la dezvoltarea competentelor elevilor si profesorilor in limbile straine.

Proiectele bilaterale au o durata de 2 ani si presupun schimburi reciproce de elevi intre institutiile partenere. Durata schimbului de elevi este de minimum 10 zile. La schimbul de elevi vor participa minimum 10 elevi cu varsta de cel putin 12 ani. Grupul de elevi va fi insotit de profesori.

Pentru informatii suplimentare despre Parteneriatele scolare multilaterale, va rugam sa consultati Ghidul candidatului.

Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura, criteriile de eligibilitate, selectie, excludere si criteriile de acordare a finantarii, va rugam sa consultati:

Apelul European General pentru Propuneri de Proiecte 2009 si Apelul National pentru Propuneri de proiecte 2010

Sus ^

 • Proiecte Comenius Regio

  1. Background
  2. La prima citire a Progrmului de invatare pe tot parcursul vietii in Parlamentul European, la 25 octombrie 2005, a fost propus un amendament la art. 19, 1.b. care viza adaugarea unei noi Actiuni privind dezvoltarea "parteneriatelor intre organizatiile responsabile pentru orice aspect al educatiei, cu accent asupra cooperarii regionale (Parteneriatele Coemnius Regio)".

   In toamna anului 2006 au fost facute primele recomandari. Pornind de la acestea, un grup de lucru, format din reprezentanti ai Agentiilor Nationale, Institutiilor Europene si Institutii Nationale, a sprijinit Comisia in redactarea detaliata a noii actiuni.

  3. Obiective Actiunii
  4. a. Sa promoveze dimensiunea europeana in educatie prin activitati de cooperare intre autoritatile locale si regionale cu rol in educatie

   b. Sa sprijine schimbul de bune practici intre regiunile implicate in parteneriat

   c. Sa dezvolte instrumente privind cooperarea sustenabila

   d. Sa ofere responsabililor din sistemul administrativ posibilitatea cunoasterii experientei educationale europene

   e. Sa extinda participarea scolilor, dar si a autoritatilor scolare si a altor actori, in sectorul educatiei informale si non-formale, a caror importanta este intr-o continua crestere.

  5. Implementarea
  6. Comenius Regio sunt proiecte de parteneriat in care se pot implica cel mult doua regiuni din doua tari diferite participante in program (regiuni de dezvoltare, judet, municipiu etc).

   Fiecare din regiunile implicate in parteneriat vor fi reprezentate de minim 3 parteneri locali, astfel:

   • Institutia coordonatoare
   • Cel putin o institutie scolara
   • Un alt partener relevant

   Numai autoritatile locale si regionale cu rol in educatie vor fi eligibile sa coordoneze Parteneriate Comenius Regio. Implicarea lor trebuie sa ofere o perspective diferita fata de Parteneriatele multilaterale si bilaterale existente; o ancorare puternica a proiectelor in realitatea regiunilor participante; determinarea implicarii cat mai multor actori relevanti in domeniul educatiei la nivel regional si local; exploatare eficienta a rezultatelor.

   Comenius Regio va permite derularea unei arii vaste de activitati la nivel local si regional, cum ar fi:

   1. Intalniri de proiect

   2. Schimburi de profesori

   3. Vizite de studiu ale partenerilor din proiect

   4. Cercetari, studii,

   5. Job-Shadowing

   6. Schimburi de experienta si bune practici

   7. Activitati de invatare si sesiuni de formare comune

   8. Conferinte, seminarii, work-shops-uri

   9. Scoli de vara

   10. Campanii

   11. Publicatii

   12. Pregatire lingvistica a personalului implicat in parteneriat

   13. Actiuni de cooperare cu alte proiecte cu tematica asemanatoare (Retele Comenius)

   14. Participare la evenimente organizate de retelele Comenius

   15. Schimb de experienta cu alte institutii din regiune

   16. Activitati de evaluare

   17. Activitati de diseminare si valorizare

   Diseminarea si exploatarea rezultatelor va fi o activitate importanta pentru fiecare partener, de asemenea pentru Agentiile Nationale si Comisie. Retelele intre diferite Parteneriate Comenius Regio vor fi sprijinite.

  7. Finantarea
  8. Sunt eligibile doua tipuri de cheltuieli, cele pentru mobilitati (4, 8, 12, 24 mobilitati) sub forma de lump-sum si cheltuieli pentru implementarea si derularea activitatilor pe baza de costuri reale. Sumele pentru costuri reale vor fi acoperite in proportie de 100%. Nu sunt eligibile cheltuielile de personal. Grantul final pentru cheltuieli de implementare si derulare a activitatilor va fi de maximum 25 000 euro.

  9. Procedura de selectie
  10. Candidatura va fi evaluata la nivelul fiecarei Agentii Nationale. Numai institutiile eligibile sa coordoneze Parteneriate Comenius Regio vor depune candidaturi si vor avea dreptul sa incheie un Contract de finanatre cu Agentia Nationala. Un Parteneriat Comenius Regio va fi finantat numai in cazul in care candidatura este aprobata de ambele Agentii Nationale.

   Parteneriatele aprobate vor incepe in august 2009.

  11. Institutii care pot coordona Parteneriate Comenius Regio in Romania
  12. 1. Consiliile judetene

   2. Consiliile locale

   3. Inspectorate scolare judetene

   4. Casele Corpului Didactic

  13. Institutii care pot fi partenere in Parteneriatele Comenius Regio la nivel regional si local, in Romania

  1. Institutii din invatamantul preuniversitar

  2. Universitati / Departamentul de pregatire a personalului didactic

  3. Inspectoratele Scolare Judetene

  4. Casele Corpului Didactic

  5. Centre Judetene de Resurse si Asistenta Educationala

  6. ONG-uri, Organizatii/Asociatii ale profesorilor, formatorilor, directorilor, inspectorilor, parintilor etc

  7. Institutii /organizatii implicate in educatia adultilor

  8. Muzee, etc.

 • Mobilitati individuale

  • Mobilitati ale elevilor:
   Elevii au posibilitatea de a participa in activitatile de mobilitate de scurta durata (schimb de elevi, reuniune de proiect) in Proiectele de parteneriat multilateral sau bilateral Comenius.
  Incepand din anul 2010 insa, vor fi posibile mobilitati de lunga durata ale elevilor tot in cadrul proiectelor de parteneriat Comenius. Pentru a participa la o astfel de mobilitate, varsta minima a elevilor este de 12 ani.
  Pentru informatii suplimentare despre Mobilitati ale elevilor, va rugam sa consultati Ghidul candidatului.
  • Asistenti Comenius:
   Actiunea se adreseaza studentilor sau absolventilor de studii superioare, indiferent de domeniul de studiu, care doresc sa imbratiseze o cariera didactica. Scopul principal al actiunii este de a oferi viitoarelor cadre didactice posibilitatea de a se initia in metode si tehnici de predare, de a intelege conceptul de dimensiune europena si importanta acestuia in actul instructiv - educativ, de a-si imbunatati cunostintele de limbi straine si de a cunoaste alte sisteme educationale din alte tari.
 • Se finanteaza prin Programul Sectorial Comenius stagii de formare cu durata cuprinsa intre minimum 3 si maximum 10 luni. Stagiile se desfasoara in institutii de invatamant preuniversitar din tarile in care se desfasoara Programul de Invatare pe tot Parcursul Vietii.

  Pentru informatii suplimentare despre Mobilitati individuale - Asistenti Comenius, va rugam sa consultati Ghidul candidatului.

  Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura, criteriile de eligibilitate, selectie, excludere si criteriile de acordare a finantarii, va rugam sa consultati:

  Sus ^

  • Formare continua pentru personalul implicat in educatia scolara

   Actiunea se adreseaza cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si are ca scop imbunatatirea calitatii educatiei scolare prin participarea acestora la stagii de formare continua.

   Aceste stagii trebuie sa se desfasoare in alta tara europeana decat aceea in care participantul isi desfasoara activitatea profesionala. Astfel, participantul este incurajat sa-si imbunatateasca cunostintele si competentele de predare si sa cunoasca mai bine modul in care se realizeaza educatia scolara in Europa.

   Durata stagiilor de formare poate fi de 5 zile efective - 6 saptamani.

   Se finanteaza participarea la urmatoarele tipuri de activitati de formare :

   1. Cursuri care pot fi :

   1. Cursuri generale de formare;
   2. Cursuri in domeniul metodologiei si pedagogiei predarii limbilor straine;
   3. Cursuri pentru invatarea unei limbi straine.

  Cine poate candida?

   • profesori (inclusiv cei din invatamantul prescolar si vocational)
   • formatori
   • directori
   • manageri educationali
   • personal administrativ sau alt personal nedidactic
   • inspectori
   • consilieri psiho-pedagogici
   • consilieri pentru orientarea in cariera
   • educator/mediator/facilitator pentru invatare
   • personal implicat in educatia interculturala sau care lucreaza cu copii ai persoanelor itinerante, muncitorilor migranti, Rromi si nomazi
   • altele

  Pentru cursuri de invatare a unei limbi straine pot candida urmatorii :

   • profesori care solicita formare intr-o limba mai putin vorbita si mai putin predata pe care sa o foloseasca in predare ;
   • persoane care predau o alta disciplina prin intermediul unei limbi straine(CLIL) ;
   • profesori care se recalifica pentru a deveni profesori de limbi straine ;
   • educatori sau invatatori care predau (sau carora li se va cere sa predea) limbi straine ;
   • cadre didactice care participa in parteneriate COMENIUS si care solicita formarea in limba de comunicare folosita in parteneriat.


  2. Activitati de plasament si job-shadowing in institutii.

  Activitatea de formare prin plasament in institutie presupune deplasarea intr-o alta tara, la o institutie scolara, ONG sau institutie apartinand administratiei locale.

  Activitatea de formare prin job-shadowing ofera personalului implicat in educatia scolara posibilitatea de a se deplasa in alta tara europeana, intr-o institutie similara cu cea in care profeseaza.

  Activitatile de formare mai sus-mentionate presupun observarea modului de organizare si functionare a institutiei gazda si implicarea participantului la stagiu in activitatile ce se desfasoara in institutia respectiva .
  Cu acest prilej, se va realiza un schimb de experienta si se va facilita cunoasterea reciproca cu efecte in formarea profesionala.
  Activitatea de formare se va desfasura conform unui program zilnic stabilit de institutia gazda.

  Cine poate candida?

  Sunt eligibile sa solicite finantare toate categoriile de personal direct implicat in educatia scolara.

  Sus ^


  3. Participare la seminarii si conferinte

  Seminariile si conferintele ce pot constitui activitate de formare sunt cele organizate de Retelele Comenius, de catre Agentiile Nationale sau de catre Asociatii Active in domeniul educatiei scolare. De asemenea, pot fi rezultate ale Proiectelor de Cooperare Multilaterala Comenius.

  Cine poate candida?

  Sunt eligibile sa solicite finantare toate categorile de personal direct implicat in educatia scolara.

  Pentru informatii suplimentare despre Mobilitati individuale - Formare continua pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar, va rugam sa consultati Ghidul candidatului.


  Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarele de candidatura valabile pentru toate tipurile de mobilitati, precum si criteriile de eligibilitate, selectie, excludere si criteriile de acordare a finantarii, va rugam sa consultati:

  Apelul European General pentru Propuneri de Proiecte 2010 si Apelul National pentru Propuneri de proiecte 2010

  Linkuri utile cu oferte pentru stagii de formare:

  Sus ^

   • Gazduirea unui Asistent Comenius

    Actiunea se adreseaza scolilor din invatamantul preuniversitar si centrelor de educatie a adultilor. Acestea pot beneficia de prezenta si activitatea unui Asistent Comenius pentru o perioada cuprinsa intre minimum 3 si maximum 10 luni.

   Institutia va desemna un profesor mentor care se va ocupa de initierea Asistentului in meseria de dascal. Gazduirea unui Asistent Comenius va va ajuta sa diversificati activitatile extracurriculare ale scolii, sa dezvoltati relatii de cooperare cu alte scoli din tara de provenienta a asistentului, sa imbunatatiti cunostintele de limbi straine ale elevilor si sa le deschideti mai mult orizontul cultural.

   Institutia care gazduieste Asistentul nu va primi finatare din partea Agentiei Nationale. Asistentul, in schimb, va fi finantat de Agentia Nationala din tara sa de origine.

   Pentru informatii suplimentare despre Mobilitati individuale - Gazduirea unui Asistent Comenius, va rugam sa consultati Ghidul candidatului.

   Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura, criteriile de eligibilitate, selectie, excludere si criteriile de evaluare a candidaturilor, va rugam sa consultati:

   • Vizita pregatitoare

   Actiunea se adreseaza scolilor din invatamantul preuniversitar care doresc sa initieze Proiecte de Parteneriat Scolar Comenius, multilaterale sau bilaterale.

   Prin Programul Sectorial Comenius se va sprijini financiar participarea profesorilor la:

    • vizita pregatitoare pentru a pune bazele viitorului proiect. Vizita se va realiza la una din institutiile partenere in viitorul proiect;
    • seminar de contact pentru a cunoaste potentiale institutii partenere intr-un viitor proiect. Seminariile de contact sunt organizate si realizate de Agentiile Nationale.

   Vizita pregatitoare permite viitorilor parteneri sa se intalneasca pentru:

   • a defini tema, obiectivele, activitatile si modalitatea de lucru in viitorul proiect;
   • a defini rolul, responsabilitatile si sarcinile pe care le va avea de indeplinit fiecare institutie partenera in proiect;
   • a stabili planul de lucru si modalitatile de monitorizare, evaluare a progresului proiectului si de diseminare a rezultatelor acestuia;
   • a completa impreuna formularul de candidatura pentru solicitarea finantarii.

   Pentru informatii suplimentare despre Mobilitati individuale - Vizite pregatitoare, va rugam sa consultati Ghidul candidatului.

   Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura, criteriile de eligibilitate, selectie, excludere si criteriile de acordare a finantarii, va rugam sa consultati:

  • Proiecte de cooperare multilaterala

   Sunt continuatoarele proiectelor de formare a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, Comenius 2.1 din Programul Socrates II.

   Proiectele de cooperare multilaterala sunt proiecte de parteneriat cu scopul de a imbunatati formarea initiala sau continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar.

  Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Ghidul candidatului sau sa contactati Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura, Bruxelles, care gestioneaza acest tip de proiect.
  • Retele

   Sunt continuatoarele Retelelor Comenius 3 din Programul Socrates II. Retelele sunt proiecte de parteneriat multilateral destinate sa promoveze cooperarea europeana si inovatiile in domenii specifice educatiei scolare.

   Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Ghidul candidatului sau sa contactatiAgentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura, care gestioneaza acest tip de proiect.

  • E-Twinning

  In Romania programul e-Twinning este administrat de Institutul de Stiinte ale Educatiei, persoana de contact Simona Velea Pentru mai multe informatii, accesati site-ul http://www.etwinning.ro.