Ce recomandări sunt la scrierea unui proiect de voluntariat în Corpul European de Solidaritate?

Raspuns:

Aceste recomandări au fost create în baza observațiile evaluatorilor externi implicați în evaluarea proiectelor.

În plus găsiți și recomandări generale pentru proiecte scrise în cadrul Corpului European de Solidaritate și specifice proiectelor de solidaritate.

 

Corpul European de Solidaritate vs Serviciul European de Voluntariat

- cele mai multe proiecte de voluntariat sunt realizate pe modelul Serviciului European de Voluntariat. Aceasta abordare este mai degrabă de actualizat întrucât se pierde din vedere impactul asupra comunității, care capătă o importanță mai mare comparativ cu impactul asupra voluntarilor. Acest lucru nu înseamnă că voluntarii nu sunt relevanți ci doar că la nivel de prioritate proiectul ar trebui văzut în primul rând din unghiul comunității

 

Analiza de nevoi

- este indicat ca analizele de nevoi să aducă elemente de concretețe: nevoile beneficiarilor din comunitate și  ale voluntarilor în termeni de rezultate ale învățării care le-ar fi necesare acestora în tematica generală a proiectului. De exemplu, dacă se dorește implementarea unui proiect de promovare a drepturilor omului: ce cunoștinte, atitudini și/sau abilități sunt necesare tinerilor din comunitate pentru a acționa așa cum își propune organizația? Dar în cazul voluntarilor?

 

Dezvoltare personală, organizațională și comunitară

- ar fi de dorit ca proiectele să urmărească și dezvoltarea organizațională (pe langă beneficii la nivelul comunității și voluntarilor). Aceasta dezvoltare trebuie transpusă la nivel de analiză de nevoi, obiective, activități și impact. Transpunerea celor trei planuri de dezvoltare (participanți, comunitate, organizație) ar trebui se se realizeze în elemente cuantificabile (ținte și indicatori de atins în raport cu fiecare plancare să permită comparația între situația inițială și ceea ce se va obține ca urmare a implementării

 

Program de activitate vs detalii logistice

- programul de activitate trebuie să fie mai specific în ceea ce privește metodele utilizate, aspectele logistice, desi importante, fiind în plan secund. De exemplu acesta poate conține detalii despre numărul activităților, durata lor, ordinea lor cronologică, numărul de beneficiari așteptați, corelarea cu obiectivele, metodele și rezultatele așteptate

- operaționalizarea cât mai clară a planurilor de activități (ex: o mai bună detaliere a metodologiilor folosite, precizarea numărului total de activități/ateliere/evenimente derulate pe parcursul unui stagiu, modul de distribuire a respectivelor activități în fiecare lună etc)

- descrierea unei săptămâni standard de lucru este important să fie corelată cu informațiile prezentate în celelalte secțiuni ale candidaturii

 

Selecție voluntari

- procesul de selecție, dacă este cazul, necesită criterii clare care să permită înțelegerea motivației și nevoilor voluntarilor precum și să ofere trasabilitate pentru decizia finală de selecție. Motivația voluntarilor nu ar trebui să fie tratată într-o manieră generală (de exemplu, "se va stabili prin interviu"), ci ar trebui să fie legată de planurile de viitor ale voluntarului

- dacă solicitantul intenționează să implice tineri cu posibilități reduse ca voluntari, acest lucru ar trebui să se regăsească în modul de definirea a criteriilor de selecție a voluntarilor și în procedura de selecție

 

Dimensiunea europeană

- chiar dacă proiectele sunt implică voluntari internaționali, dimensiunea europeană trebuie să fie reflectată în primul rând de legătura cu temele relevante la nivel European (care pot fi, de exemplu, corelate cu Strategia Europeană pentru Tineret) și/sau de dezvoltarea unor rezultate ce pot fi valorificate la nivel european


Evaluare

- este necesar să se acorde mai multă atenție evaluării la nivelul comunității locale adresate de un proiect, cu atât mai mult cu cât în ESC comunitatea are un rol central. Astfel ar trebui menționat modul în care sunt implicați în procesul de evaluare toți actorii care vor interacționa cu activitățile unui proiect

 

Buget si costuri 

- în cazul propunerilor care includ voluntari naționali, se omite frecvent bugetarea de costuri excepționale pentru asigurarea acestora în contextul în care toți voluntarii care participă în proiecte de voluntariat trebuie să aibă asigurare de sănătate

- justificarea activităților complementare, respectiv justificarea costurilor acestora se va face în relație cu activitățile propuse. Asfel se va evita propunerea de activități complementare care ar trebui să fie în mod normal/natural parte din proiect pentru ca acesta să își atingă obiectivele – de exemplu: sesiuni de formare/induction inițial al voluntarilor la începutul stagiului lor de practică

145921 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
3 Septembrie 2024 - 7 Septembrie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Suceava, Panaci
Perioada:
22 Octombrie 2024 - 25 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Polonia
ULTIMELE ştiri
01 Iulie 2024

Înscrieri Gala premiilor participării publice

28 Iunie 2024

În atenția tuturor beneficiarilor: platforma Beneficiary Module nu poate fi accesată temporar

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
3 Septembrie 2024 - 7 Septembrie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Suceava, Panaci
Perioada:
22 Octombrie 2024 - 25 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Polonia
ULTIMELE ştiri
01 Iulie 2024

Înscrieri Gala premiilor participării publice

28 Iunie 2024

În atenția tuturor beneficiarilor: platforma Beneficiary Module nu poate fi accesată temporar

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.