Apel pentru manageri de comunități de tineret

Centru virtual de resurse pentru tineret

De ce? / Context și nevoi 

Începând cu anul 2023/2024 ANPCDEFP va dezvolta un centru virtual de resurse pentru tineret. 

Scopul acestui centru de resurse este să susțină activitatea structurilor de și pentru tineret din România pentru implementarea eficientă a programelor Erasmus+ (sectorul Tineret) și Corpul European de Solidaritate precum si pentru creșterea calității activității de tineret în general.

Nevoia unui astfel de centru a fost evidențiată pe parcursul timpului dar a devenit concretă ca follow-up al activităților realizate în Anul European al Tineretului, în special în urma unor evenimente precum cele trei ediții de CoNLucraTin (Convenția Națională a  Lucrătorilor de Tineret) din 7-9 decembrie 2021 (ediție online), 17-20 mai 2022 și 18-20 ianuarie 2023 sau conferința fYOUture of YOUth (1-3 martie 2023(.

Declarația lucrătorilor de tineret din România (disponibilă AICI) elaborată în urma acestor Convenții menționează clar alături de organizarea anuală a CoNLucraTin și cartografierea profesioniștilor care lucrează cu tinerii că este nevoie de “dezvoltarea unei platforme animată și promovată, permanent atractivă, relevantă și utilă, care să sprijine comunitatea națională de practică să comunice online, dar și să ofere lucrătorilor de tineret oportunitatea de a se găsi unii pe alții pe harta fizică a țării și în ecosistemul de tineret, pentru a vedea cum pot dezvolta împreună activități și servicii.”  (pagina 9).

În rezoluția fYOUture of YOUth EcoSystem (disponibilă AICI) asumată de cei 107 participanți din 26 de țări europene participanți la conferința fYOUture of YOUth și care conține recomandări pentru fiecare din cele șase elemente ale ecosistemului de tineret (viziune, finanțare, structuri, activități de lucru cu tinerii, resurse umane, infrastructură de tineret) menționează în două rânduri (paginile 2 și 10) faptul că infrastructura de tineret trebuie să conțină și spații virtuale prietenoase de tineret.

Centrul de resurse online va fi dezvoltat cu ajutorul platformei Howspace și își propune într-o primă etapă să dezvolte o serie de comunități online care să permită oferirea de resurse, schimb de bune practici și construcția de conținut online colaborativ în vederea unor activități de tineret de calitate în România prin intermediul celor două programe.

În acest context ANPCDEFP lansează prezentul apel care are drept scop selectarea a trei manageri de comunitate care să susțină activitatea centrului de resurse. Aceștia vor conlucra pentru a asigura următoarele:

 • Elaborarea arhitecturii centrului de resurse și a comunităților online care vor fi parte integrantă din acesta
 • Configurarea spațiilor de lucru online 
 • Stimularea activității membrilor comunității în spațiile de lucru online

Ce? / Activități vizate

Activitățile vizate vor fi realizate în colaborare cu ANPCDEFP. 

Fără a fi exhaustive, acestea sunt următoarele:

 • Identificarea  comunităților online care urmează a fi dezvoltate
 • Crearea arhitecturii pentru fiecare comunitate online 
 • Construirea legăturilor dintre comunități pentru a interacționa între ele
 • Identificarea de materiale scrise, video sau de altă natură ca resurse pentru sprijinirea activităților comunităților
 • Dezvoltarea de procese colaborative prin care membri comunității să comunice între ei și să dezvolte la rândul lor resurse utile
 • Comunicare periodică cu membri comunităților prin care să stimuleze activitatea acestora pe platforma online
 • Promovarea comunităților online și atragerea de membri 
 • Furnizarea text, imagini și conținut video captivant cu respectarea cerințelor legale în ceea ce privește drepturile de autor
 • Activarea membrilor comunităților prin campanii de motivare și de co-creare de resurse tematice
 • Formarea membrilor comunităților pentru a înțelege cum pot exploata cât mai bine resursele pe care le au le dispoziție
 • Răspuns la comentarii și întrebări ale membrilor comunității în timp util
 • Gestionarea unor procese de învățare și comunicare hibridă prin integrarea experiențelor din evenimentele fizice cu posibilitatea de colaborare online
 • Organizare și participare la evenimente fizice și online pentru a construi o comunitate
 • Colaborare și coordonare cu actorii implicați (personal ANPCDEFP, rețea formatori a ANPCDEFP, organizații de tineret, beneficiari de program, facilitatori de procese de învățare în proiecte de tineret etc) pentru a asigura coerența comunicării și activității în centrul de resurse
 • Realizarea de campanii de comunicare și social media pentru a promova comunitățile către grupurile țintă relevante
 • Construcție de relații cu membri comunității, între comunități și cu potențialii actori sau profesioniști din sectorul de tineret
 • Monitorizare activității comunităților și oferirea feedback pentru îmbunătățirea activității în comunitate
 • Actualizare cu tendințele tehnologiei digitale

Când? / Perioada vizată

Centrul de resurse este un instrument care va fi dezvoltat pe termen lung. Astfel, colaborarea dintre ANPCDEFP și managerii de comunitate selectați este prevăzută pentru o perioadă de minim doi ani, 2023 fiind dedicat în special construcției comunităților, iar începând din cel de-al doilea an focusul va fi pe susținerea și consolidarea acestora.

Termenul limită de înscriere este 3 decembrie 2023.

ANPCDEFP va contracta managerii de comunitate anual cu posibilitatea continuării colaborării în baza unui plan de acțiune agreat de comun acord.

Cine? / Profilul managerului de comunitate

Profilul managerului de comunitate este următorul:

 • are experienţă de lucru în domeniile tineretului, voluntariatului și/sau învățării nonformale precum și cu organizații de tineret și cu lucrători de tineret (formatori, mentori, coachi, lideri etc);
 • are cunoştinţe aprofundate despre Programul Erasmus+ Tineret/ Corpul European de Solidaritate ;
 • a fost implicat în dezvoltarea de comunități sau rețele în format fizic sau online și/sau inițiative de co-creare online (de exemplu, construirea unui site sau forum online, crearea unui program de evenimente sau scrierea unui newsletter)
 • are experiență de lucru cu instrumente colaborative online;
 • este capabil să interpreteze traficul comunităților online și indicatorii de implicare a membrilor comunităților online

În plus, următoarele aspecte vor fi asumate de candidați:

 • este dispus să colaboreze cu Agenţia Naţională pe un termen de minim doi ani
 • are posibilitatea să emită factură (ca Persoană Fizică Autorizată sau din partea unei persoane juridice: microîntreprindere sau organizație neguvernamentală)
 • are abilități de comunicare scrisă și verbală;
 • este atent la detalii și capacitate de multitasking

Cum? / Procesul de selecție și contractare

Candidații interesați vor depune online un dosar de candidatură până în data de 3 decembrie 2023 disponibil AICI.
Dosarul va conține următoarele documente:

 • CV în format Europass cu accent pe elementele din profilul managerului de mai sus
 • Scrisoare de intenție din care să reiasă motivația de implicare în calitate de manager de comunitate precum și modul în care argumentează că se încadrează în cele cinci elemente descrise în profilul managerului de mai sus (maxim 3 pagini)
 • Propunere de plan acțiune pentru dezvoltarea centrului virtual de resurse pentru tineret în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025 (maxim 3 pagini)

Selecția va avea în vedere abilitățile menționate în profilul managerului de comunitate (50% din punctaj) și propunerea de plan strategic (50% din punctaj). Rezultatele selecției vor fi publicate până în data de 12 decembrie 2023.

Contractul va fi încheiat cu fiecare manager de comunitate în parte pe o perioadă de 12 luni (ianuarie – decembrie 2024) cu posibilitatea de prelungire pentru perioade similare.

Timpul estimat necesar pentru a realiza activitățile de manager de comunitate va diferi de la un moment la altul și în funcție de gradul de implicare efectiv al fiecărui manager selectat. Nivelul de remunerare va fi similar cu cel utilizat în cadrul rețelei de formatori ai ANPCDEFP și se va face în baza unei foi de pontaj lunare.

După selecție, sunt prevăzute și o serie de întâlniri cu reprezentanții ANPCDEFP și în echipa de manageri de comunitate pentru a stabili un plan de acțiune comun.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: nicusor.ciobanu@anpcdefp.ro 


Rezultate selecție

Am primit 9 candidaturi și le mulțumim tuturor pentru interes.

Cele 3 persoane selectate pentru manager de comunitate sunt:

Hagiu-Robuțu Andreea
Popescu Andrei
Rabota-Buzec Andreea Ștefania

Acestea urmează să fie contactate pentru întâlnirea cu reprezentanții ANPCDEFP.

 

4056 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
22 Octombrie 2024 - 25 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Polonia
Perioada:
16 Septembrie 2024 - 19 Septembrie 2024
Loc desfăşurare
Danemarca
ULTIMELE ştiri
01 Iulie 2024

Înscrieri Gala premiilor participării publice

28 Iunie 2024

În atenția tuturor beneficiarilor: platforma Beneficiary Module nu poate fi accesată temporar

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
22 Octombrie 2024 - 25 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Polonia
Perioada:
16 Septembrie 2024 - 19 Septembrie 2024
Loc desfăşurare
Danemarca
ULTIMELE ştiri
01 Iulie 2024

Înscrieri Gala premiilor participării publice

28 Iunie 2024

În atenția tuturor beneficiarilor: platforma Beneficiary Module nu poate fi accesată temporar

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.