Eurydice

De ce Eurydice?

Misiunea reţelei Eurydice este de a înţelege şi a explica felul în care sunt organizate şi funcţionează diferitele sisteme de educaţie din Europa. Reţeaua furnizează descrieri ale sistemelor naţionale de educaţie, studii comparative dedicate unor subiecte specifice, indicatori şi statistici. Prin activitatea sa, reţeaua Eurydice urmăreşte să promoveze înţelegerea, cooperarea, încrederea şi mobilitatea la nivel european şi internaţional.

Ce face Eurydice?

Prin activitățile întreprinse, Eurydice are o contribuție importantă la atingerea obiectivelor asumate în contextul Strategiei ”Europa 2020” și la raportul care analizează procesul Bologna privind învățământul superior. Rețeaua Eurydice colectează informații referitoare la legile naționale, reglementările în vigoare, precum și statisticile relevante. Rezultatele cercetărilor și a principalelor anchete internaționale completează, atunci când este cazul, analizele realizate în cadrul rețelei. Aceste demersuri fac posibile identificarea modelelor similare și a tendințelor comune, oferind o bază de reflexie despre strategiile eficace din domeniul educație.

Reţeaua Eurydice furnizează informații referitoare la:

Pentru producerea studiilor și analizelor elaborate de către Eurydice, aceasta colaborează cu Consiliul Europei, Oficiul de Statistică al Comunităților Europene (EUROSTAT), Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP), Centrul de Cercetare pentru Învățarea de-a Lungul Vieții (CRELL), Agenția Europeană pentru Dezvoltare în domeniul Educației pentru Nevoi Speciale (EADSNE), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) etc.

Toate publicaţiile Eurydice sunt disponibile gratis pe site-ul Eurydice sau în formă tipărită la cerere.

Istoric și context

În anul 1980, la iniţiativa Comisiei Europene a fost creată reţeaua Eurydice, mecanism strategic stabilit pentru susţinerea cooperaţiei europene în domeniul educaţiei. Începând cu anul 2014, rețeaua Eurydice a fost inclusă în programul Erasmus+, programul european pentru educație, formare, tineret și sport. Este o Acțiune Cheie 3 (Sprijin pentru politici) pentru programul Erasmus +.Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) este responsabilă pentru administrarea și promovarea rețelei și a publicațiilor sale.

Rețeaua Eurydice este compusă din 42 de unități naționale dispuse în 38 de țări participante în programul Erasmus+:

  • cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene,
  • Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia (fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei), Islanda, Liechtenstein, Muntenegru; Norvegia, Serbia, Elveția și Turcia.

 

196 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
14 Octombrie 2018 - 20 Octombrie 2018
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, to be decided
Perioada:
23 Septembrie 2018 - 27 Septembrie 2018
Loc desfăşurare
Jud. Brasov, Braşov, Hotel Rainer , Bisericii Romane 124 500068 - Brasov
ULTIMELE ştiri
16 Septembrie 2018

Am lansat site-ul dedicat Corpului European de Solidaritate în România

11 Septembrie 2018

Se estimează că în Europa există peste 225 de limbi indigene, fără a include și limbile care au sosit pe continent prin migrație. 

Pentru Ziua europeană a limbilor 2018, căutăm școli, birouri, asociații, de fapt, orice fel de organizații sau persoane, care doresc să ne prezinte cadrul lingvistic în care își desfășoară activitatea. Prin această inițiativă, dorim să vedem cum arată în realitate Europa multilingvă și să descoperim clasele și birourile cele mai bogate din punct de vedere lingvistic din Europa. 

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
14 Octombrie 2018 - 20 Octombrie 2018
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, to be decided
Perioada:
23 Septembrie 2018 - 27 Septembrie 2018
Loc desfăşurare
Jud. Brasov, Braşov, Hotel Rainer , Bisericii Romane 124 500068 - Brasov
ULTIMELE ştiri
16 Septembrie 2018

Am lansat site-ul dedicat Corpului European de Solidaritate în România

11 Septembrie 2018

Se estimează că în Europa există peste 225 de limbi indigene, fără a include și limbile care au sosit pe continent prin migrație. 

Pentru Ziua europeană a limbilor 2018, căutăm școli, birouri, asociații, de fapt, orice fel de organizații sau persoane, care doresc să ne prezinte cadrul lingvistic în care își desfășoară activitatea. Prin această inițiativă, dorim să vedem cum arată în realitate Europa multilingvă și să descoperim clasele și birourile cele mai bogate din punct de vedere lingvistic din Europa.